Disclaimer Me Lab

De vennootschap onder firma Me Lab, met KvK-nummer 81130651, hierna ‘Me Lab’ wil u hartelijk welkom heten op www.me-lab.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

Me Lab kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Me Lab zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Me Lab zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Me Lab is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Me Lab verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Me Lab tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Me Lab dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar [email protected].

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Me Lab of die van licentiegevers. Me Lab behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via [email protected] aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Me Lab per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Me Lab weten via [email protected]. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Me Lab verplicht is tot enige schadevergoeding.